NOVI PAZAR– Istražni sudija Okružnog suda u Novom Pazaru ?amil Hubi? rekao je da su u sukobu dveju suprodstavljenih grupa muslimanskih vernika povre?eni policajci Jasmin Duštinac i Miladin Simonovi? i dvojica gra?ana Ersan Biševac i Nazim Desni?anin. Hubi? je rekao da su ispred Altun-alem džamije ošte?ena dva vozila, a da su kamere za video nadzor džamije zabeležile doga?aj ispred ovog verskog objekta, kao i u njenom dvorištu.