Mask je rekao da još nisu razjašnjeni detalji u vezi sa lažnim nalozima i „spamom“ na Tviteru. Ne zna se da li bi ova dva pitanja mogla da ugroze prodaju. Mask bi za Tviter trebalo da plati 44 milijarde dolara.

Lažni nalozi su samo dodatan problem nakon znakova pometnje u kompaniji Tviter, koja je juče otpustila svoja dva menadžera.