TUTIN Predsednik Fondacije "Bosanska piramida sunca" Semir Osmanagi? izjavio je danas u Tutinu da su poslednja istraživajna pokazala da na podru?ju doline piramida kod Visokog postoji još pet podzemnih objekata. Predstavljaju?i svoje istraživanje, Osmanagi? je izjavio da u takozvanoj "Bosanskoj dolini piramida", osim takozvane Piramide sunca i meseca, postoji još objekata od kojih je za tri utvr?eno da bi mogli biti piramide. Osmanagi? je dodao da su ti objekti nazvani – Piramida zmaja, Hram zemlje i Piramida ljubavi. Prema njegovim re?ima, stru?njaci iz Nema?ke koji su vršili "radarsko ispitivanje" iskopina utvrdili su da u takozvanoj Piramidi sunca postoje brojni podzemni hodnici dok su stru?njaci iz Beograda i akademici iz Rusije zaklju?ili da bosanske piramide imaju iste karakteristike kao i sli?ni objekti u Egiptu". "Stru?njaci koji ve? duže vreme dolaze iz Egipta zaklju?ili su da je bosanska Piramida sunca najve?a na svetu. Dakle, više nema nikakve sumnje da se u nedrima BiH krije najve?i svetski civilizacijski kompleks", rekao je on. Osmanagi?, koji svoja istraživanja obavlja ve? dve godine, je podsetio da je bosanske piramide prošle godine posetilo oko 250.000 ljudi i izrazio nadu da bi dalja istraživanja omogu?ila prosperitet ?itavog regiona od turizma. "BiH menja imidž na bolje i ?itav region može imati koristi od toga. Turisti ?e na putu ka piramidama prolaziti kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. A mi ?emo im ponuditi crnogorsko i hrvatsko primorje, Kopaonik, i ostala mesta", rekao je Osmanagi?. Prema njegovim re?ima samo pametnom politikom ljudi sa ovih prostora mogu ponovo da se povežu, ovaj put na ekonomski isplativoj