Imlek je, kako je navedeno, farmama dao instrukcije preduzimanja mera radi otklanjanja neusaglašenosti kvaliteta i prilagođavanja plana ishrane životinja, nakon čega će od svih farmi koje povrate kvalitet u zakonske okvire biti nastavljen otkup.

Iz kompanije podsećaju da će obustava otkupa sirovog mleka biti na snazi bez obzira na posledice i pritiske sa kojima će se eventualno suočiti, a sve sa ciljem obezbeđivanja najvišeg kvaliteta, bez izuzetaka za bilo koje farme čije mleko nije u skladu sa uredbama i zakonom.

“Strogo poštovanje Pravilnika za bezbednost hrane Srbije jedan je od postulata kompanije Imlek, koja kontinuirano radi na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom”, navedeno je u saopštenju.

Imlek je, kako je naveo, obezbedio i donirao 100 tona mleka institucijama za nezbrinutu i bolesnu decu, Banci hrane i medicinskim ustanovama u Srbiji i nastaviće da to čini.