PRIJEPOLJE- Implementacija infrastrukturnih projekata u opštini Prijepolje, koje finansira Evrospka agencija za rekonstrukciju i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, uz finansijsko u?eš?e lokalne samouprave, odvija se planiranom dinamikom. Asistent projekta PRO u opštini Prijepolje Darko ?ogovi? rekao je da je završeno postavljanje saobra?ajne signalizacije u ulici Sandža?kih brigada, u centru grada. “Pozitivan uticaj ovog projekta jesu u?enici osnovnih i srednjih škola, koji svakodnevno koriste ovu ulicu na putu od ku?e do škole. Vrednost ovog projekta je 8 hiljada evra”, rekao je ?ogovi?. On je dodao da je postavljanje uli?ne rasvete u ulici Ljubiše Miodragovi?a u završnoj fazi, a da je rekonstrukcija puta u naselju Zalug po?ela prošle nedelje.