NOVI PAZAR- U subotu, 3. novembra u Plavu je preminuo poznati pisac, publicista i književnik Husein Baši?. U in memoriamu koji su oblavili Sandža?ki intelektulani krug i Sandža?ki odbor za zaštitu ljudskih prava se navodi da ?e Baši? ve?no ostati kao doprinos, ne samo bošnja?koj ve? i opšte ljudskoj kulturi. „Njegovom smr?u Sandžak, Crna Gora, Srbija, Bošnjaci i pripadnici drugih naroda gube vrednog poslenika na polju književnog stvaralaštva i o?uvanja kulturne baštine“, navodi se u ovom in memoriamu. Baši? je, pored književnog stvaralaštva bio vredan sakuplja? usmenog narodnog pesništva i pripovedanja. Izdao je nekoliko zna?ajnih knjiga pod nazivom „Kulturna baština Bošnjaka“. Dobitnik je nekoliko vrednih književnih nagrada.