Potpredsednik parlamenta Sufmi Dasko Ahmad rekao je da je tekst amandmana usvojen i da je dobio većinu glasova na plenarnoj sednici.

Predloženi amandmani izazvali su nezadovoljstvo aktivista za ljudska prava.

Oni izmene zakona vide kao napad na građanske slobode i pomak ka fundamentalizmu u najmnogoljudnijoj muslimanskoj zemlji na svetu.

Među kontroverznim članovima usvojenog zakona su kriminalizacija vanbračnih polnih odnosa, kao i života u vanbračnoj zajednici.

Ove odredbe bi takođe, prema organizacijama za ljudska prava, mogle imati veliki uticaj na LGBTQ zajednicu u Indoneziji, gde istopolni brakovi nisu dozvoljeni.

Zvaničnici koji su se zalagali za usvajanje amandmana smatraju da će novim izmenama zakon zaštititi instituciju braka.