Podaci Ministarstva za rad i zapošljavanje pokazuju da je u tom periodu podneto oko 108 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u oblasti radnih odnosa.

Najviše radnika “na crno” zatečeno je u građevinskim firmama, maloprodajnim objektima, te buticima.