Potez Irana tumači se kao unapredjenje nuklearnog programa a obogaćivanje uranijuma na 60 odsto čistoće je samo jedan tehnički korak udaljen od nivoa oružja sa 90 odsto čistog uranijuma.

Stručnjaci za neproliferaciju upozoravali su poslednjih meseci da Iran sada ima dovoljno 60 odsto čistog obogaćenog uranijuma za najmanje jednu nuklearnu bombu.

Iran proizvodi uranijum 60 odsto čistoće u svom nuklearnom postrojenju Natanz u centralnom Iranu.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *