Odluka je doneta nakon što je na referendumu, održanom 26. septembra, velika većina gradjana izglasala da istopolni brakovi budu pravno jednaki sa heteroseksulalnim, uključujući i pravo usvajanja dece.

Najavljeno je da će Švajcarska od navedenog datuma priznavati istopolne brakove sklopljene u drugim državama koje je do sada tretirala kao gradjanska partnerstva.

Vlada je saopštila da sklapanje gradjanskih partnerstava više neće biti moguće od 1. jula kao i da je parovima koji su već u takvim zajednicama, koje je država legalizovala 2007. godine, dozvoljeno da u njima ostanu bez obaveze sklapanja braka.

Stupanje na snagu referendumskih odluka odloženo je zbog administrativnih i zakonodavnih procedura.

Švajcarska je jedna od malobrojnih država Zapadne Evrope u kojoj istopolni brakovi još nisu legalizovani. //