Jedan od autora izložbe Nenad Karamijalković ocenio je da je arhivska građa iz tog perioda presudna za rekonstruisanje prošlosti Srbije, posebno za onaj period kada ona nije postojala kao država.

“Mi smo uspeli da prikupimo 174 dokumenta i 30 knjiga ugavnom pisanih na osmansko-turskom pismu. Pre svega to su verske knjige pisane na arapskom, ali smo pripremajući ovu izložbu, izdovijili 13 dokumenata i isečke iz četiri knjige”, kazao je Karamijalković.

Na izložbi je predstavljana dozvola sultana Mahmuda II za izgradnju džamije u selu Melaje, molba Srpkinje iz Novog Pazara šerijatskom sudu zbog bračnih problema, kao i povelja sultana Abudulhamida II o odlikovanju Kazima-bega Pljevaljkog.

Otvaranje izložbe organizovali su Istorijski arhiv Šumadije, Ministarstvo kulture, Grad Kragujevac, Muzej “Ras” i Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA).