Mitohondrije su neophodne za ćelije da pretvaraju energiju iz organske materije u upotrebljiv oblik. Proteini sadržani u mitohondrijama igraju važnu ulogu u glavnim funkcijama kao što su aerobno disanje, održavanje strukture mitohondrija i regulisanje metabolizma.

Slike mitohondrijalnog proteina su korisne za istraživače u razumevanju ćelijskog zdravlja. Mitohondrije se često koriste kao mete lekova. Stoga, razumevanje interakcija lekova sa njima pomaže u izboru lekova sa terapeutskom vrednošću, na kraju ubrzavajući proces otkrivanja leka.

Prethodne naučne studije su pre analize prečišćavale proteine iz mitohondrija na način koji bi potencijalno mogao da ošteti aktivnost proteina. Zajednički istraživački tim koji predvode Džu Điapeng, profesor sa Univerziteta kineske medicine u Nanđingu i Džang Kai, profesor Univerziteta Jejl, došao je do novog rešenja.

“Metoda prečišćavanja in vitro nam omogućava da ‘snimimo’ mitohondrijske proteine, ali ove slike mogu da se razlikuju od njihovog stvarnog stanja. To je kao grupa dece koja se igraju na igralištu. Ako pozovem jedno od njih dag a snimim, verrovatno bi se ponašalo veoma pristojno, ali to nije ono kako to dete zaista izgleda dok se igra“, rekao je Džu.

Proboj studije leži u mogućnosti snimanja netaknutih mitohondrija u ćelijskom okruženju, “kao što je snimanje dece koja se igraju”, objasnio je DŽu.

Njihov istraživački tim je uspešno postigao snimanje mitohondrija srčanog porekla u visokoj rezoluciji na nivou netaknutih organela, sa rezolucijom do 0,18 nanometara, “omogućavajući posmatranje svakog atoma u proteinu”, dodao je DŽu.

Njihovo istraživanje može omogućiti dalje ispitivanje uticaja različitih mitohondrijalnih bolesti i farmakoloških tretmana određivanjem reaktivnih proteinskih struktura u fiziološkim uslovima unutar mitohondrija. Studija je objavljena onlajn 30. maja u časopisu Priroda (Nature).

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *