Sociolog Srećko Mihailović rekao je na predstavljanju rezultata istraživanja da se odgovor ispitanika na to pitanje ne slaže sa odgovorima u ostalom delu istraživanja, kako je naveo, na nivou stavova ispitanici su na jednom stavu a na nivou odgovora „na konkretna pitanja su za drugo“.

„Ovo je jedan znak o prisustvu konfuzije u mišljenjima i stavovima gradjana“, rekao je on u Medija centru.

Istraživanje pokazuje da je sa tvrdnjom da se u politici izmedju vrednosti i interesa treba opredeliti za interese, saglasno 44 odsto ispitanika.

„U ovom istraživanju cinično primećujem – nema sumnje da bi ovaj iskaz bio istinit da smo istraživanje obavili medju partijskim liderima“, rekao je Mihailović.

On je kazao da su podaci istraživanja pokazali da u „političkoj areni“ u kojoj se našla Srbija dominiraju četiri aktera – Rusija, Evropska unija (EU), Amerika i Kina, a u percepciji političke arene i njenih aktera gradjani Srbije problematizuju uglavnom samo Rusiju i EU. Naveo je da je Kina „skoriji igrač“ dok se Amerika percipira kao da je ili u senci ili da je ona igrač koji deluje kroz EU.

„Rusija se vidi (medju ispitanicima) kao država naroda koji je najbliži Srbiji – 40 odsto, kao najvažniji spoljnopolitički partner Srbiji što takodje smatra 40 odsto ispitanika. (Vladimir) Putin je lider o kojem gradjani Srbije imaju najbolje mišljenje – njih 45 odsto, a samo za jedan odsto je veće poverenje u (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića“, rekao je Mihailović.

Kako je dodao, Rusija je na drugom mestu, nakon EU, po obimu bespovratne pomoći i na trećem je mestu po obimu investicija u Srbiji, na osnovu mišljenja gradjana u istraživanju.

Evropska unija je prva po obimu investicija u Srbiji, smatra 36 odsto ispitanika i po obimu bespovratne pomoći Srbiji, ocenjuje njih 35 odsto.

Medju ispitanicima, njih 33 odsto smatra da Srbija treba da usaglasi svoju spoljnu politiku sa EU, a 30 odsto smatra da zemlja treba da prihvati ulazak u EU, dok je protiv ulaska 43 odsto ispitanika.

Svega 17 odsto gradjana Srbije izjasnilo se za ulazak u Evropsku uniju prihvatajući sve uslove, uključujući priznanje nezavisnosti Kosova uz odredjene ustupke.

Programski direktor Demostata Zoran Panović kazao je da je, prema istraživaju, najpopularniji lider iz okruženja madjarski premijer Viktor Orban, a da je odmah iza njega član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

„Ne treba da zbuni da je Orban popularniji od Dodika, Dodik je najpopularniji lider nakon Vučića, ali se jednom konekcijom ličnom i dve države, Madjarske i Srbije odnosno Orbana i Vučića, Orban percipira kao domaći lider i sad već je jedna vrsta političkog fenomena“, rekao je Panović.

Prema njegovim rečima, medju trećinom ispitanika koji su se izjasnili za ulazak u EU, samo 17 odsto njih svesno je koje ustupke Srbije mora da ima da bi zaista postala deo Unije.