U istraživanju koje je objavila Nacionalna uprava za intelektualnu svojinu (NIPA), navodi se da je za preduzeća – vlasnike patenta stopa industrijalizacije patenata ove godine iznosila 48,1 odsto. Među njima, preduzeća iz Hong Konga, Makaa i Tajvana imala su najvišu stopu, a zatim slede preduzeća sa stranim ulaganjima, privatna domaća preduzeća i državna preduzeća, prenosi Sinhua.

Udeo nosilaca patenata na udaru prekršaja pao je na 7,7 procenata u 2022, a bio je preko 10 procenata između 2016. i 2020. i  28,4 odsto od 2011. do 2015. godine.

“Pad je ukazao na to da je kršenje patenta efikasno obuzdano i da se zaštita intelektualne svojine u zemlji stalno poboljšavala”, rekao je Ge Šu, visoki zvaničnik NIPA, na mesečnoj konferenciji za novinare.

U međuvremenu, udeo kineskih preduzeća – vlasnika patenta koja preduzimaju mere protiv prekršilaca  bio je 72,7 odsto. Ostao je iznad 70 odsto u protekle četiri godine.

Izveštaj je zasnovan na anketi u kojoj je učestvovalo 18.000 nosilaca patenata.