Glavni istraživač agencije Jovana Vukmirović je, na koferenciji za novinare, navela da se 23 odsto izjasnilo da se ne plaši, “kažu ne razmišljam o tome”, dok je samo 18 odsto reklo da nije zabrinuto.

Prema njenim rečima, toliko velika zabrinutost građana je podatak koji je najviše iznenadio od svih dobijenih tokom ovog istraživanja.

Na pitanje da li je sistem zakazao kod tragedija u osnovnoj školi “Vladimir Ribnikar” i u Mladenovcu, kad su se desila masovna ubistva, 62 odsto je reklo da jeste, 27 da nije, dok 11 odsto nije imalo stav.

Među onima koji smatraju da sistem nije zakazao, navela je, najviše je u uzrastu starijih od 65 godina i onih koji imaju završenu samo osnovnu školu.

Takođe je istraživano šta Beogađani misle o pravcu u kojem se danas kreće Srbija, pa je više od 50 odsto navelo da nije dobar, dok 27 smatra da jeste, oko 22 ne može da proceni.

U odnosu na prošlu godinu, 42 odsto ispitanih je reklo da živi gore, 45 odsto da se ništa značajno nije promenilo, dok samo 10 odsto navodi da bolje živi danas.

“Duplo više je onih koji navode da žive bolje među gledaocima televizija Pink, Hepi, B 92 i Prve, odnoso komercijalnih televizija sa nacinalnom frekvencijom”, rekla je Vukmirović.

Ona je navela da su kod izjašnjavanja o najvećim problemima u Srbiji, među ponuđenim odgovorima, u prvom redu porast cena i niske zarade, što je navelo 70 odsto Beograđana.