Rezultati istraživanja UNDP ukazuju na to da se mišljenje srpske zajednice na Kosovu u većoj ili manjoj meri razlikuje od stavova drugih zajednica.

„To se ogleda u spremnosti gradjana da protestuju iz političkih razloga – na šta je potvrdno odgovorilo samo 6,7 odsto Srba, a dok je isto toliko izjavilo da smatra da njihov glas može da utiče na promene. Ujedno, svega 8,1 odsto pripadnika srpske zajednice je zadovoljno političkim smerom Kosova, a dok je 46,1 odsto izjavilo da se oseća bezbedno, što je smanjenje u odnosu na prethodni izveštaj za skoro četiri odsto“, navodi UNDP, prenosi portal KosSev.

Prema tom istraživanju, za Srbe na Kosovu su „najhitnija pitanja“ nezaposlenost, slede cene javnih komunalnih usluga i snabdevanje električnom energijom.

Izveštaj pod naslovom Puls javnosti (Public Pulse) zasnovan je na istraživanju sprovedenom od 6. do 24. aprila, sa 1.306 ispitanika iz svih zajednica na Kosovu, medju kojima je 210 Srba, 200 iz drugih zajednica a ostalo su Albanaca.

Prema rezultatima istraživanja, samo sedam odsto Srba na Kosovu smatra da njihov glas može da donese promene.

Istraživanje UNDP-a koje obuhvata stepen ne/zadovoljstva gradjana političkim smerom Kosova, pokazalo je da je najveći udeo nezadovoljnih na Kosovu bio medju kosovskim Albancima (43,2 odsto), zatim pripadnicima drugih kosovskih zajednica (34,5 odsto) i Srbima (33,8 odsto).

Kada je u pitanju nivo zadovoljstva političkim smerom Kosova medju kosovskim Albancima se beleži 23,8 odsto i drugim kosovskim zajednicama 23 odsto. Nivo zadovoljstva kosovskih Srba bio je nešto niži (8,1 odsto) nego u prethodnoj anketi (9,1 odsto) u jesen 2021.

Zajednica koja je imala najveći udeo pripadnika koji nisu bili ni zadovoljni, ni nezadovoljni političkim smerom su kosovski Srbi – 57,1 odsto.

Osećaj bezbednosti medju Srbima je smanjen za 3,9 procentnih poena, pri čemu se 46,1 odsto osećalo bezbedno u aprilu 2022. godine, u poredjenju s 50,9 odsto u jesen 2021.