Istraživanje je pokazalo da 35 odsto ispitanika smatra da bi poslodavca promenilo kada bi posao bio sadržajno zanimljiviji.

Kada je u pitanju pronalaženje posla, 66 odsto anketiranih najviše veruje preporukama prijatelja, a 60 odsto želi da vidi svoje buduće radno mesto pre nego što se pridruži kompaniji.

Jedan od zaključaka istraživanja je da su građani Srbije manje fokusirani na svoj posao u odnosu na ispitanike iz 180 zemalja širom sveta.

Samo 23 odsto anketiranih u Srbiji je izjavilo da im je posao na prvom mestu, dok je globalni prosek 42 odsto.

U anketi je blizu 70 odsto ispitanika istaklo da pre svega želi stabilan posao sa dobrim balansom između rada i privatnog života, što je dominantan trend zastupljen svuda, bez obzira na starosnu grupu zaposlenih, naveo je Infostud.

Napredovanje u karijeri u dobroj kompaniji je na drugom mestu, a rad na uzbudljivim proizvodima, temama i tehnologijama je na trećem.