Novac je doprinos Italije fondu od 100 milijardi dolara godišnje koje su bogate zemlje zajednički obećale još 2009. godine, ali još nisu ispunile, da pomognu zemljama u razvoju da predju na izvore energije sa niskim sadržajem ugljenika i da se prilagode posledicama klimatskih promena.

Prema konačnom saopštenju samita, G-20 je potvrdila ranije obaveze da će davati 100 milijardi dolara godišnje nerazvijenim zemljama i obavezale se da će povećati finansiranje.

U izveštaju UN objavljenom prošle nedelje ocenjeno je da bogate države još za nekoliko godina neće moći da ispune preuzete obaveze.