Njihova ponuda od 4,4 miliona dinara bez, odnosno, skoro 5,3 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost je bila povoljnija od “Ukrasove” koji je za izvođenje radova tražio 4,5 miliona dinara bez poreza, uz obavezivanje da će posao završiti 10 dana ranije.

Tenderom je predviđeno uređenje trotoara na deonici dugoj oko 610 metara, od Tehničkog pregleda “Lađar” do hotela “Pasha”.

Planirano je razbijanje i uklanjanje dotrajalog betonskog trotoara, a potom i postavljanje betonskih ploča raznih boja, debljine šest centimetara.

Radovi bi trebalo da traju 40 dana.

Na problem nepostojanja ili dotrajalog trotoara u Ulici Save Kovačevića, građani tog dela Novog Pazara ukazuju godinama, navodeći da su posebno ugrožena deca dok odlaze i vraćaju se iz škole. Kao posebno rizičnu, navodili su deonicu od Banjske petlje, koja i nije obuhvaćena ovim radovima.

Iz lokalne samouprave su u više navrata navodili da je u pitanju državni put (IB22) i da je za njegovo održavanje nadležna država.