Za članove Komisije izabrani su Željko Dulanović, ispred Udruženja medija i medijskih radnika, Edib Honić kao predstavnik Udruženja novinara Srbije, Slobodan Đurić kojeg je kandidovalo Udruženje sportskih novinara Srbije, Muharem Mutabdžija ispred Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal press” i Vojkan Ristić kao nezavisni stručnjak.

U Rešenju o imenovanju nema biografija članova Komisije, osim bodovne liste po kojoj je Ristić dobio 95 bodova, Dulanović 86, Honić 81, Đurić 76 i Mutabdžija 68.

Kandidati, kao nezavisni stručnjaci, bili su i Senka Domanović (80 bodova), Radoman Irić (80 bodova), Jovan Bukovala (65) i Andrijana Srećković (40).

Privremeni organ Novog Pazara raspisao je 12. februara konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2024. godini, za šta je budžetom predviđeno 39 miliona dinara, sedam miliona manje nego u prošloj godini.

Konkursom je predviđeno sufinansiranje sadržaja namenjenih za televiziju, radio, internet portale, štampane medije i novinske agencije.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000 dinara, a najveći 32,5 miliona dinara.

U konkursu je detaljno navedeno 15 prioritetnih oblasti kojima bi predloženi projekti trebalo da se bave, a objavljeni su uslovi i kriterijumi na osnovu kojih će biti ocenjivani pristigli predlozi projekata.