Grafike ovog novopazarskog umetnika rezultat su istraživanja u okviru njegovih master studija, a iako je motiv radova figura u padu, tematika i ideja radova je individualna.

Radovi su najvećim delom realizovani u tehnici sitoštampe, a zajednički im je stilski pristup koji korespondira sa evropskim odgovorom na angloamerički pop-art.

Ličina je do sada priredio šest samostalnih izložbi, a izlagao je na preko 35 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada.

Izložba će biti otvorena u 19.30 časova.