BEOGRAD– Izraelska prevozni?ka kompanija "Kavim pablik" kupila je danas na aukciji Agencije za privatizaciju Srbije preduze?e za putni?ki saobra?aj "Sandžaktrans" iz Novog Pazara, za 78 miliona dinara. Po?etna cena bila je 76,3 miliona dinara. "Kavim pablik" je jedno od najve?ih autoprevoznih preduze?a u Izraelu, a imaju i firmu za proizvodnju autobusa. Predstavnici te kompanije izjavili su novinarima da je "Kavim pablik" ve?inski vlasnik i "Jedinstva" iz Vranja, a ponudi?e da kupe i ostatak, a vlasnici su i "Autoprevoza" iz ?a?ka. Kako je re?eno, u planu je da kupe nove autobuse i unaprede poslovanje "Sandžaktransa". U planu je i pokretanje proizvodnje autobusa u Srbiji, a najavili su da žele da kupe i "Ikarbus", kada bude iznet na prodaju. Na aukciji za kupovinu kompanije "Sandžaktrans" u?estvovala je i Opština Novi Pazar, koja nije uspela da kupi to preduze?e. Predsednik opštine Sulejman Ugljanin ranije je izjavio da opština želi da preduzmu dalju brigu o gradskom i prigradskom saobra?aju, jer ne želi da do?e do rizika da se ugrozi saobra?aj, zbog eventualne promene vlasnika tog preduze?a.