On je za radio Sto plus izjavio da će Komunalna milicija, koja je pre nekoliko dana zvanično počela da radi, u narednih mesec dana raditi na upoznavanju građana sa njihovim pravima i obavezama.

“Možemo da izdajemo prekršajne naloge za učinjeni prekršaj, da podnesemo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ali i prijavu za krivično delo nadležnom organu”, rekao je Jahović.

Osnovni zadatak Komunalne milicije je održavanje komunalnog reda u gradu, sprečavanje bespravnog zauzeća javnih površina, kontroliše održavanje čistoće, suzbija nelegalno obavljanje delatnosti, nadzire javni prevoz, štiti kulturna dobra i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

“Kada građani prijave neki komunalni problem, ako se legitimišu, onda smo dužni da podnesemo izveštaj šta smo uradili po određenom pitanju. Ukoliko se radi o anonimnoj prijavi, nismo dužni da podnesemo izveštaj, ali smo obavezni da po njoj postupimo”, objasnio je Jahović.

Sedište Komunalne milicije je u Sportskoj dvorani “Pendik”, a u toku je opremanje prostorija koje će koristiti.

Trenutno ima osam pripadnika, kojima će se, najavljuje Jahović, za mesec dana pridružiti još pet, ukoliko prođu obuku.

Javnosti će uskoro biti predočeni brojevi telefona, elektronske pošte i drugi načini na koje mogu prijaviti komunalne probleme.