U konsultacijama, kojima će prisutvovati stručnjaci kompanije “Dvoper” iz Beograda, kojoj je poveren posao izrade tog strateškog dokumenta, moći će da učestvuju i svi zainteresovani građani.

Sastanak će početi u 11 sati, u Regionalnom centru za stručno usavršavanje.

Izrada Plana kvaliteta vazduha u Novom Pazaru počela je krajem januara, a taj dokument trebalo bi da bude završen do kraja septembra, najavili su ranije iz Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave.

Posao izrade tog dokumenta poveren je kompaniji “Dvoper”, čija je ponuda od 830.000 dinara bez poreza na dodatu vrednost bila najpovoljnija na tenderu.

Ta firma radila je i planove kvaliteta vazduha za Kraljevo, Beograd, Kragujevac, Novi Sad i Pančevo, a osim toga bave se i izradom procena uticaja na životnu sredinu, upravljanjem otpadom i klimatskim promenama.

Plan kvaliteta vazduha Novog Pazara trebalo bi da sadrži podatke o području povećanog zagađenja vazduha, vrstama i stepenu zagađenja, izvorima, kao i analizu situacije i faktora koji utuči na pojavu prekoračenja.

Takođe, u Planu bi trebalo da se navedu sve mere poboljšanja vazduha koje postoje, koje treba preduzeti u dugoročnom periodu, kao i organe nadležne za njihovo sprovođenje.

Taj dokument, prema najavama iz lokalne samouprave, trebalo je da bude izrađen još tokom prošle godine, ali se kasnilo jer u budžetu nije bilo novca za taj posao.