Jedan ?ak-jedno drvo

RAŠKA- Javno preduze?e Srbijašume organizova?e u ponedeljak 1. oktobra u 18 gradova akciju "Jedan ?ak prvak-jedno drvo" za u?enike osnovnih škola, kojima ?e se obezbediti dovoljno sadnica i lokacija za pošumljavanje. Kako se navodi u saopštenju, akcija ?e biti organizovana u svim šumskim gazdinstvima u Srbiji, raspore?enim u 18 gradova, a cilj akcije je edukacija najmla?ih i "afirmacija ljubavi prema šumi i negovanju prirode". Akcija se organizuje povodom obeležavanja 16 godina postojanja Srbijašuma, a održa?e se u Raški, Leposavi?u, Prijepolju, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu,  Kruševcu, Loznici, Nišu, Pirotu, Užicu, Vranju,  Boljevcu, Despotovcu, Ivanjici, Ku?evu, Kuršumliji i Leskovcu.