“Potom sledi povratak suvereniteta u ekonomiji, a to počinje od ponovnog uspostavljanja suvereniteta nad finansijskim sistemom”, rekao je Jeremić.

One je ocenio da je neophodno hitno zaustaviti dalje zaduživanje države u stranoj valuti, jer će u suprotnom ostaviti buduće generacije u dužničkom ropstvu.