“Očekuje se da prvo Odbor obavi razgovor sa tim kandidatima, da predloži osam od kojih će skupština birati četvoro. Međutim, u skupštinskoj raspravi mi smo isticali da način na koji Odbor odlučuje garantuje skupštinskoj većini da diktira ko će ući u uži izbor”, rekla je Jerinić za Insajder TV.

Na pitanje kako će znati da su glasali za najbolje, Jerinić je odgovora da se to ne može znati kada god se neko bira na funkciju većinom u parlamentu jer je to vrsta političkog izbora.

“Kriterijumi koji su zakonom postavljeni nisu takvi da garantuju da će to biti ljudi od integriteta, odnosno da neće trpeti politički pritisak. Ono što je još veći problem je to što će istaknuti pravnici zbog kvoruma za rad u Visokom savetu sudstva moći da blokiraju rad tog organa jer je kvorum osam od 11 članova”, kazala je ona.

Prema njenim rečima, to znači da ako ne dođe četvoro istaknutih pravnika, Visoki savet sudstva ne može ni da radi.

“U pravosudnim zakonima postoje ugrađeni mehanizmi koji osiguravaju mogućnost uticaja vladajuće većine”, navela je Jerinić.

Dodala je da tu vidi prostor za opstrukcije, ali i za direktan uticaj, kao i da su pravosudne reforme ostavile prostora da na najvažnijim funkcijama ostanu ljudi koji su pod velikim političkim uticajem.