NOVI PAZAR- Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jo?i? zahvalio se Bošnja?kom nacionalnom ve?u za podršku reformskim procesima. Kako je saopštilo BNV, Jo?i? je u pismu predsedniku Izvršnog odbora Ve?a Esadu Džudževi?u naveo da ?e Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici sadržati primenu nastavnih sadržaja i iz oblasti ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. “Nastavnim planom je predvi?eno da jedan od fakultativnih predmeta bude i maternji jezik polaznika kursa”, naveo je Jo?i? u pismu. On je istakao da se proces selekcije kandidata obavlja u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i da svi kandidati imaju ravnopravni tretman. “Prilikom izrade kona?ne rang liste polaznika ovog Centra sagleda?emo i potrebu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu”, prenosi BNV navode iz pisma ministra Jo?i?a.