U kancelariji glavnog urbaniste grada Novog Pazara našem radiju je rečeno da se građevinska dozvola za izgradnju ovog objekta očekuje za tri do četiri meseca, nakon što se u januaru sprovede postupak za izdavanje lokacijskih uslova koji su osnov za nastavak izrade projekta dobijanja dozvole.

„Potrebno je da se ažurira katastarsko topografski plan zbog deljenja parcele prema usvojenom urbanističkom planu, kojim je predviđeno formiranje pristupne saobraćajnice. Osim toga radi se i idejno rešenje za vrtić na drugom delu parcele“, navodi se u odgovoru.

Izgradnjom škole u Šutenovcu rasteretiće se osnovne škole „Vuk Karadžić“, „Ćamil Sijarić“, i Rifat Burdžević Tršo.