U obrazloženju zaključka navodi se da je zahtev Grada Novog Pazara odbijen jer “nisu ispunjeni formalni uslovi”, odnosno, jer su utvrđeni nedostaci u grafičkoj dokumentaciji idejnog rešenja urađenog od strane Zavoda za urbanizam.

“U grafičkoj dokumentaciji, na crtežu ‘situacija’, nije data oznaka ulaza za učenike, prekinuto je obodno zelenilo i vežbalište i ekonomsko dvorište nije izolovano zelenilom”, stoji u obrazloženju.

Podsećamo da su nam u Zavodu za urbanizam sredinom maja rekli da su predali idejno rešenje za dobijanje lokacijskih uslova i da će u narednih nekoliko meseci raditi na projektu za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju osnovne škole u tom novopazarskom naselju.

Izgradnju osnovne škole u Šutenovcu iz Gradske uprave Novog Pazara najavljuju godinama.

U martu 2020. godine su od privatnih vlasnika kupljene parcele 6644/5, 6645/2, 6646/4, 6647 i 6648/1, u blizini stadiona, ukupne površine oko hektar i 17 ari za 75 miliona dinara.

Nakon nekoliko meseci javnosti je predstavljeno idejno rešenje škole čijim početkom rada bi se rasteretile osnovne škole “Vuk Karadžić”, “Rifat Burdžević Tršo” i “Ćamil Sijarić”.