Podsećamo da su zvanične ponude dostavile turska kompanija “Tašjapi” koja je za taj posao tražila 2.648.867.135,71 dinara bez poreza na dodatnu vrednost, odnosno, oko 22,4 miliona evra i “Novi Pazar put”  čija je ponuda iznosila 1.966.074.337,87 dinara, odnosno, blizu 16,7 miliona evra.

“Postupak evaluacije pristiglih ponuda je u toku. Dinamika postupka uslovljena je propisanim procedurama međunarodnih finansijskih institucija”, odgovorili su nam iz “Puteva Srbije”.

Radovi na rekonstrukciji ovog putnog pravca dužine 17,9 kilometara trebalo bi da traju 16 meseci, a obuhvatiće uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija.

Od izvođača se očekuje i da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Radovi će biti finansirani iz kredita Evropske investicione banke i budžeta Republike Srbije.