“Naši komunalni radnici obavljaju važan i odgovoran posao za sve nas, što važi i za zaposlene u drugim gradskim ustanovama koji su pokriveni ovom merom. Svi oni zaslužuju pre svega bolje plate, a solidarna pomoć bi trebalo da bude privremena mera”, naveo je Jovanović u pisanoj izjavi.

Po njegovim rečima, iznos solidarne pomoći je 42 hiljade dinara.