“Glavni izvor korupcije već decenijama predstavljaju medjudržavni sporazumi i ugovori sa stranim kompanijama u oblasti investicija, koji imaju oznaku tajnosti. Srpska koalicija NADA će tražiti usvajanje zakona kojim će to biti zabranjeno. Svaki ugovor tog tipa mora biti vidljiv za gradjane i to će sprečiti lopovluk svake vlasti”, saopštio je kandidat za predsednika Srbije ispred koalicije NADA i predsednik DSS dr Miloš Jovanović.

Predsednik POKS-a Vojislav Mihailović i prvi na listi kandidata koalicije NADA na izborima za grad Beograd, naveo je da su sve države već uvele pravilo da nema tajnosti kada država sklapa investicione ugovore sa strancima.

“Jedino u Srbiji je svakoj vlasti odgovaralo da se nastavi stara praksa, jer je taj oblik korupcije teško dokazati i sprečiti”, izjavio je Mihailović.