On je u saopštenju naveo, pozivaju se na saopštenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da su izabrane škole-kandidati za model ustanove inkluzivnog obrazovanja.

„Od navedenih, samo je jedna iz Beograda, što je pozitivno, budući da je Srbija više od njenog glavnog grada“, rekao je Jovanović,

Prema njegovim mrečima, „unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška – Učimo svi zajedno“, je naziv projekta za te potrebe.

Dodao je da projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF, uz dodatnu podršku Delegacije EU u Srbiji.

Naveo je da „Nova stranka – Da se struka pita“ podržava inkluzivno obrazovanje za decu koja su „ispuštena“ iz sistema zbog nebrige institucija“, te dodao da se „govori o deci iz ugroženih sredina i manjinskih grupa“.

„Moramo naglasiti da se problemi leče u korenu, te da je više truda potrebno kako bi se smanjila društvena stigma prema onima koji su drugačiji“, rekao je Jovanović.

Rekao je i da je „jedan od fokusa u delovanju Nove stranke – Da se struka pita, svakako i socijalna politika“.

„Inkluzija obuhvaćena ovim programom je dobar primer koliko su svi aspekti društva povezani, u ovom slučaju obrazovanje i socijalna politika“, rekao je Jovanović.