„Dok gospodin Šapić prepoznaje saobraćaj kao glavnog uzročnika povišenih koncentracija zagadjujućih materija u vazduhu u Beogradu, ‘Plan kvaliteta vazduha za aglomeraciju Beograd’ usvojen juna 2021. godine, stavlja saobraćaj kao uzročnik zagadjenja vazduha iza termoenergetskog sektora, individualnih ložišta i kotlarnica na mazut“, naveo je Jovanović, saoipštio je CLS.

Dodao je da i Agencija za zaštitu životne sredine, u „Izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2020. godinu“, na sličan način kvantifikuje udeo saobraćaja u ukupnom zagadjenju vazduha, a pre njegovim rečima posebna ironija je u tome da je „zgrada gradske uprave u ulici Kraljice Marije jedan od glavnih zagadjivača vazduha u centru grada“.

„Stiče se utisak da gospodin Šapić već na početku svog mandata pokušava da tretira sistemske probleme kroz improvizaciju, protivno nalazima institucija grada kojim upravlja, a oslanjajući se na sopstveno čulo vida – jer kako je sam izjavio: vidi da se svako vozi sam u automobilu“, ocenio je Jovanović i pozvao „neko stručno lice“ da prave podatke saopšti Šapiću što pre.

Komentari (0)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.