Jedan od na?ina za o?uvanje mira i stabilnosti u zemlji jeste da Kosovo ostane sastavni deo Srbije, uz najviši stepen demokratije i autonomije, rekao je danas muftija Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusufspahi?. Jusufspahi? je rekao da nije dobro kada se deo bilo koje države odvaja, jer postoji opasnost da se takva situacija kasnije prenese i na druga podru?ja koja mogu biti trusna.