NOVI PAZAR- Predsednica Sandža?kog odbora za zaštitu ljudskih prava Semiha Ka?ar ocenila je da su prava manjina u novom Ustavu Srbije umanjena u odnosu na ona koja su imali u zvani?nim dokumentima državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ona je radiju Sto plus rekla da je novi Ustav gradjane kategorisao na Srbe i ostale. “Prvo na?elo Ustava konstituiše zavi?ajnu državu i priznaje srpski zavi?ajni narod kao narod prvog reda, a one druge kao pridodate ili narode drugog reda”, rekla je Ka?arova. Ona je istakla da zaštita ljudskih prava i sloboda putem institucija sistema, na osnovu dosadašnjih iskustava, ne daje pravo na ve?i optimizam. “Položaj svih manjinskih zajednica u Srbiji nije isti, jer u znatnoj meri zavisi od rasporeda politi?kih snaga i globalne politike. Madjarska, Rumunska i Bugarska manjina je ulaskom njihovih mati?nih zemalja u EU u mnogo povoljnijem položaju, jer ?e iza njihovih problema i zahteva stati njihove države, dok iza Bošnjaka nema ko da stane”, rekla je Ka?arova. Ona je dodala da je Sandžak, kao multietni?ka sredina, jedan od  pokazatelja raskoraka izmedju zakona i njihove primene u praksi.