„Zlonamerno ali uvredljivo proglašavanje od strane Višeg tužilaštva o kršenju Zakona od strane advokata je nesumnjivo u funkciji pokušaja zastrašivanja advokata koji smeta tužilaštvu u njihovom nastojanju da maskiraju svoje ciljeve“, navedeno je u saopštenju kancelarije Tomanović, koja zastupa Milenkovića.

Državna institucija je morala da čuva dokument ako je tužilaštvo na odredjeni dokument stavilo odredjeni stepen tajnosti.

Zakon o tajnosti podataka ne mogu da krše oni koji ne učestvuju u postupku u kojem postoji ta tajna informacija.

U saopštenju je dodato da ukoliko advokat nije bio pred bilo kojom institucijom koja se eventualno bavi navedenom informacijom, nije mogao ni da ima mogućnost uvida u dokument sa oznakom tajnosti.