Jedan od njih nam je u razgovoru rekao da nema nikakve informacije o tome šta se dešava, kao i kada će i da li će uopšte početi obuka.

“U lokalnoj samoupravi su nam rekli da je procedura duga i da se čekaju dozvole i odobrenja par ministarstava. Čekam već mesecima u nadi da će to biti što pre, možda sam mogao i da nađem neki posao”, kazao je.

Načelnik Gradske uprave Novog Pazara Džemil Divanefendić rekao je radiju Sto plus da su u oktobru tražili, a da su sukcesivno i dobijali, neophodne saglasnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

“Prošle nedelje smo poslali i zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova za određivanje tačnog termina za obuku i dobili smo pozitivne informacije iz kabineta ministra Aleksandra Vulina da će u što skorijem roku kandidati krenuti na obuku”, poručio je Divanefendić.

Obuka za komunalne milicajce sprovodi se u jednom od centara za osnovnu policijsku obuku i traje oko dva i po meseca, odnosno, 400 radnih sati.

Kandidati koji uspešno prođu obuku i dobiju sertifikat za obavljanje poslova komunalnog milicajca imaće pravo da učestvuju na javnom konkursu lokalne samouprave za popunjavanje tih radnih mesta.

Komunalna milicija će imati zadatak da održava komunalni red, sprečava bespravno zauzeće javnih površina, nepropisno parkiranje, kontroliše održavanje čistoće, suzbija nelegalno obavljanje delatnosti, nadzire javni prevoz, štiti životnu sredinu i kulturna dobra, ali i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Komunalni milicajci imaće ovlašćenja da one koji krše zakon ili propise upozore, legitimišu, zaustave i pretresu, privremeno oduzmu predmete, ali i da vrše audio i video snimanje, upotrebljavaju sredstva prinude i fizičke snage pomoću palice, sredstava za vezivanje ili raspršivača sa nadražujućim dejstvom.