Na konkurs za izbor Višeg javnog tužioca prijavili su se, pored sadašnje tužiteljke Milene Mrvić, zamenik u tom tužilaštvu Radisav Filimonović i zamenik u Osnovnom tužilaštvu u Valjevu Vukašin Vujičić.

Oni će svoje programe predstaviti pred Komisijom Državnog veća tužilaca za izbor šefova u višim tužilaštvima koju čine Branko Stamenković, Zorica Stojšić, Slobodan Radovanović, Marica Dujin i Dragoljub Bajramović.

Na čelu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru od početka 2016. godine je Milena Mrvić.

Kandidati za šefa Osnovnog javnog tužioca u ovom gradu su zamenici tužioca u tom tužilaštvu Samir Bakić i Muhedin Dedeić, zamenik u Višem tužilaštvu Edis Arifović i likvidaciona upravnica u Javnom preduzeću za urbanizam i planiranje Tutin Jasmina Elesković.

Članovi Komisije za izbor javnih tužilaca u osnovnim tužilaštvima su Tanja Vukićević, Tomislav Kilibarda, Milijana Dončić, Dragan Lopušina i Dragan Često.

Osnovnim tužilaštvom u Novom Pazaru od septembra prošle godine rukovodi Fatima Dacić, nakon što je šef tog tužilaštva Nermin Koškovac otišao u penziju.