Oprema za primarnu selekciju otpada deliće se u okviru projekta “Best – saradnja u upravljanju otpadom”, koji sprovode Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i novopazarska „Gradska čistoća” u Srbiji, i Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) i opština Mojkovac u Crnoj Gori.

Menadžer projekta Suad Ljajić rekao je našem radiju da će 750 domaćinstava dobiti po dve posude od 120 litara u kojima će se u zavisnosti od boje otpad selektivno odlagati, a građani kojima one budu podeljene dobiće i popust od deset odsto na postojeći račun za komunalni otpad.

„Građani će dobiti jednu žutu kantu za klasičnu ambalažu i limenke i jednu plavu za papir i karton, a uz to i popust na računu kao redovne platiše. Cilj ovog projekta je smanjenje količine otpada na deponiji, a za početak su odabrana naselja koja su urbanistički sređena i imaju široke ulice u kojima naši kamioni nesmetano mogu da pokupe taj otpad“, naveo je Ljajić.

Dodao je da će se u narednom periodu nastaviti podela ovih posuda i u drugim urbanizovanim naseljima u gradu, te da je do kraja 2030. godine planirana nabavka 23 hiljade kanti za reciklabilni otpad.

Projekat „Best – saradnja u upravljanju otpadom“ koji je započet u aprilu 2023. godine i traje do 2025. podržava Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje IPA  II.