Dokument vodi standardizaciju ovih mapa sa aspekata opšte primene, ažuriranja proizvodnje, servisa aplikacija, detekcije kvaliteta i upravljanja bezbednošću, prenosi Sinhua.

Takođe naglašava promovisanje koordinisanog razvoja ovih mapa i geografskih informacija sa automobilskom, informacionom i komunikacionom, elektronskom, transportnom i drugim industrijama, kao i sa bezbednošću informacija i lozinki i postepenim formiranjem standardnog sistema osnovnih karata za inteligentna vozila koje zadovoljavaju potrebe tehnološkog i industrijskog razvoja zemlje.

Smernice predlažu da se unapred razvije više od 10 standarda za osnovne mape za inteligentna vozila, koje pokrivaju tehničke zahteve i specifikacije kao što su osnovna opšta primena i prikupljanje podataka kako bi se zadovoljile hitne potrebe duboke primene osnovnih karata za inteligentna vozila.

Prema smernicama, Kina će u početku izgraditi standardni sistem za osnovne mape za inteligentna vozila za podršku autonomnoj vožnji vozila do 2025.