Nacrt izmena podnet je danas na tekućoj sednici Stalnog komiteta Narodnog kongresa Kine, najvišeg zakonodavnog tela, na drugo čitanje, prenosi Sinhua.

U poređenju sa nacrtom izmene podnetim na razmatranje u decembru 2021. godine, novim nacrtom je pojačana odgovornost akcionara u ulozi kapitala kada kompanija nije u mogućnosti da vrati dospela dugovanja i u drugim slučajevima.

Novi nacrt dodatno poboljšava pravila o organizacionoj strukturi kompanija, uključujući kompanije koje su kotirane na berzi, kako bi se poboljšalo korporativno upravljanje.

Odredbama o zakonskoj svrsi, prema novom nacrtu, dodaje se i “unapređenje savremenog korporativnog sistema sa karakterističnim kineskim obeležjima i podsticanje preduzetništva”.

Usvojen 1993. godine, kineski zakon o kompanijama je nekoliko puta menjan. Sadašnja verzija je doneta nakon izmene i dopune sistema kapitala preduzeća 2018.