Došlo je do nesporazuma oko novog obrasca razvoja koji je fokusiran na domaću ekonomiju i ističe pozitivnu interakciju domaćih i međunarodnih ekonomskih tokova, rekao je Džao na konferenciji za novinare na marginama 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine.

On je kazao da je pogrešno misliti da će Kina fokusiranjem na domaću ekonomiju smanjiti svoje napore otvaranja ili se čak okrenuti “samodovoljnoj ekonomiji”, rekao je Džao.

Ekonomska globalizacija je postala nepovratan trend, rekao je on, dodajući da je Kina već duboko integrisana u globalnu ekonomiju i međunarodni sistem, a industrije Kine i mnogih drugih zemalja su veoma međusobno povezane i međuzavisne.

On je rekao da je negovanje novog obrasca razvoja važno za Kinu da bi postigla razvoj koji je kvalitetniji i efikasniji, pravedniji, održiviji i sigurniji.