Kako ukazuje Kineska medijska grupa (CMG), Bela knjiga je objavljena istovremeno sa raspravom o ljudskim pravima u Savetu za ljudska prava UN u kojoj je učestvovao i predstavnik Kine.

Stručnjaci su ukazali, navodi CMG, da je sudeći po sadržaju Bele knjige, borba protiv terorizma prema zakonu uvek bila dosledna. Ovo ne samo da maksimizira borbu protiv terorizma, koji ugrožava živote i imovinu ljudi, već u osnovi garantuje pravo široke publike na život, pravo na razvoj i druga ljudska prava, ističe se.

Prema anketi, osećaj bezbednosti kineskog naroda porastao je sa 87,55 odsto u 2012. na 98,62 odsto 2021. godine, što je i dalje visoko. Terorizam je zajednički neprijatelj čovečanstva, a Kina je takođe žrtva. Uzmimo Sinđijang, glavno kinesko bojno polje za borbu protiv terorizma, kao primer.

Od 1990. do kraja 2016. u regionu se dogodilo na hiljade nasilnih terorističkih incidenata, što je rezultiralo smrću velikog broja nevinih ljudi. Strah, smrt, zaustavljanje razvoja… Ove posledice čine ljude jasno svesnim da se samo borbom protiv terorizma prema zakonu mogu u osnovi garantovati ljudska prava, ukazuje se u komentaru CMG.

U ovoj beloj knjizi sa više od 10.000 reči, dodaje CMG, Kina jasno definiše šta je terorizam, čineći borbu protiv terorizma otvorenom i transparentnom prema zakonu, a protivmere tačnim i efikasnim.

Istovremeno, Kina je stvorila sve napredniji antiteroristički pravni sistem koji uključuje i ovlašćenja za borbu protiv terorizma i jasna pravila nadzora koja regulišu antiterorističke organe.

Činjenice su dokazale da je duh vladavine zakona, oličen u kineskom antiterorizmu u skladu sa međunarodnim principima i konceptima protiv terorizma. Ovo ne samo da efikasno sprečava i kažnjava terorističke aktivnosti, već i efikasno poštuje i garantuje ljudska prava.

Neke zapadne zemlje angažovale su se na “dvostrukim standardima” po pitanju borbe protiv terorizma i mešale se u unutrašnje poslove Kine pod izgovorom takozvane “vladavine prava” i “ljudskih prava”, što ne samo da je ometalo međunarodnu antiterorističku saradnju, već je i podrivalo globalnu zaštitu ljudskih prava, navodi se.

Borba protiv terorizma promoviše bezbednost i stabilnost, a bezbednost i stabilnost donose razvojne dividende, koje zauzvrat dodatno konsoliduju bezbednost i stabilnost – od promena u Sinđijangu, ljudima nije teško da dođu do takvog odgovora, dodaje se.