Kako prenosi Sinhua, platforma je dizajnirana da pruži osnovne usluge kao što su pretraživanje akademskih resursa, nabavka sadržaja, razmena i deljenje, sa ciljem da služi i kao domaći centar i globalni zbirni indeks visokokvalitetnih akademskih resursa opšteg blagostanja.

PubScholar, koji je trenutno u početnoj fazi, integriše resurse naučno-tehnoloških dostignuća, naučno-tehnološko izdavaštvo i akademske razmene Kineske akademije nauka, navodi se u izveštaju.

Akademski resursi kojima je dozvoljeno da integrišu usluge u uslovima otvorenog pristupa, kao i oni koji su ovlašćeni ugovorima, takođe se prikupljaju ovom platformom.

Trenutno se na platformi može naći oko 170 miliona resursa, dok se oko 80 miliona resursa punog teksta može dobiti besplatno, uključujući časopise, disertacije, patentnu literaturu i naučne podatke.