Ogromna količina podataka dobijenih posmatranjem Zemlje iz svemira je od velikog značaja za praćenje i evaluaciju ciljeva održivog razvoja, kao i srodna naučna istraživanja, smatra Guo Huadong, direktor Međunarodnog istraživačkog centra velikih podataka za ciljeve održivog razvoja (CBAS).

Alijansa je neprofitna i akademska grupa koja radi na naučnim istraživanjima i tehnološkim inovacijama. Može da pruži usluge podataka i naučno-tehnološku podršku za implementaciju Agende UN 2030 za održivi razvoj.

Zajednički ju je pokrenulo nekoliko institucija, uključujući CBAS, Centar za satelitsku aplikaciju za ekologiju i životnu sredinu pri Ministarstvu za ekologiju i životnu sredinu i Kineski centar za resurse, satelitske podatke i aplikacije.