“Od 18. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine (KPK), Kina je uvek stajala na strani jedinstva i saradnje, pridružila se poboljšanju globalnog sistema upravljanja kroz reformu i uložila napore u izgradnju nove vrste međunarodnih odnosa koji karakterišu međusobno poštovanje, pravda i pravičnost”, rekao je Vang, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Napomenuvši da je Kina nepokolebljivi branilac sadašnjeg međunarodnog poretka, Vang je rekao da će Kina čvrsto podržavati međunarodni sistem sa Ujedinjenim nacijama (UN) u svojoj osnovi, međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu i multilateralni trgovinski sistem sa Svetskom trgovinskom organizacijom (STO) kao temeljem.

On je rekao da je Kina u protekloj deceniji postala drugi najveći davalac doprinosa u UN-u i očuvanju mira, ispunila obaveze pristupa STO, značajno olakšala pristup tržištu i smanjila ukupan nivo uvoznih carina sa 15,3 odsto na 7,4 odsto.

“Kina je takođe aktivno učestvovala u posredovanju u ‘žarišnim pitanjima’, kao što su Korejsko poluostrvo, iransko nuklearno pitanje i Avganistan, i promovisala političko rešenje”, dodao je.

Kao odgovorna velika zemlja koja promoviše reforme i unapređenje globalnog sistema upravljanja, Kina je zagovarala “koncept globalnog upravljanja zasnovanog na principu opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i zajedničkih koristi”, promovisala je transformaciju G20 u dugotrajnu mehanizam upravljanja.

“Kina je inicirala osnivanje Azijske banke za infrastrukturne investicije i Nove razvojne banke i produbljivanje saradnje Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike (BRICS)”, zaključio je Vang.