Kinesko Ministarstvo za industriju i informacione tehnologije nedavno je objavilo smernice za olakšavanje digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća.Smernice pozivaju na stvaranje digitalnih aplikacija za brzu komunikaciju, saradnju na daljinu i upravljanje projektima kako bi se bolje zadovoljile potrebe tih kompanija tokom transformacije, navodi agencija Sinhua.Provajderi digitalnih usluga i internet platforme su zamoljeni da razviju pogodnija rešenja za probleme sa kojima se mala i srednja preduzeća suočavaju na putu digitalne transformacije.Kako bi pojačali podršku tim kompanijama, nadležni resori treba da ponude dodatna uputstva, da povećaju finansijsku pomoć, da prošire pilot programe i da poboljšaju usluge, piše u smernicama.Ministarstvo je objavilo i listu standarda za procenjivanje digitalne sposobnosti malih i srednjih preduzeća za 2022. godinu.