Izveštaji, kako prenosi Sinhua, pokazuju da se ukupna količina slatkovodnih resursa dostupnih u kineskim jezerima i rezervoarima značajno povećala. Providnost vode većine jezera se stalno poboljšava, kao i biodiverzitet u nekim važnim jezerima.

Izveštaji takođe ističu da celokupna oblast kineskih močvara beleži trend kontinuiranog oporavka, dok je zaštita biodiverziteta močvara bila plodna.

Što se tiče planina, prevencija i kontrola erozije zemljišta je bila veoma efikasna, a izgrađen je efikasan sistem prevencije i kontrole planinskih katastrofa.

Prema izveštajima, očuvanje vode u sušnim oblastima severozapadne Kine dalo je zapažene rezultate, sa povećanjem efikasnosti korišćenja vode i širenjem oblasti koje koriste navodnjavanje koje štedi vodu.

U izveštajima se takođe navodi da se ekološko okruženje stalno poboljšava u tri urbana klastera: Peking-Tianđin-Hebei, delta reke Jangce i područje Velikog zaliva Guangdong-Hongkong-Makao.

Kvalitet atmosferske i vodene sredine je značajno poboljšan. Povećana je efikasnost korišćenja resursa i energije, a emisije zagađujućih materija su smanjene.

Potpredsednik Kineske akademije nauka Džang Tao je rekao da je u proteklih 10 godina ekološka zaštita životne sredine u Kini pretrpela istorijske promene.

Akademija je objavila seriju izveštaja sa ciljem da pomogne u promovisanju ekološkog upravljanja i zaštite životne sredine u Kini kroz naučno i sistematsko razumevanje istraživačkih objekata, dodao je Džang.